Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Medezeggenschapsraad

De belangen van het personeel en de ouders van de Weemewereld worden behartigd in de Medezeggenschapsraad (MR).

Download hier het jaarverslag 2017-2018 van de MR:
Jaarverslag 2017-2018

Download hier het reglement van de MR:
MR-reglement

Download hier het huishoudelijk reglement van de MR:
Huishoudelijk reglement

Download hier de agenda voor de MR-vergadering:
agenda woensdag 13 juni
agenda dinsdag 3 juli 
agenda dinsdag 4 september
agenda dinsdag 9 oktober 

Download hier de notulen van de MR-vergadering:
notulen woensdag 13 juni
notulen dinsdag 4 september

Medezeggenschapsraad

De belangen van het personeel en de ouders van de Weemewereld worden behartigd in de Medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschapsraad van de Weemewereld zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (personeelsgeleding).
De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Daarnaast heeft de voorzitter van de MR om de twee weken overleg met de directie over zaken die spelen op school.

Wat doet de MR?

De MR geeft in bepaalde gevallen adviezen en heeft in andere gevallen instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR kan ook op eigen initiatief haar standpunten aan de schooldirectie kenbaar maken. Binnen de Weemewereld fungeert de MR ook als klankbord en geeft de MR constructief haar mening en visie op zaken die rondom school spelen. De MR houdt zich NIET bezig met het ‘runnen’ van de school. Dat is de verantwoordelijkheid van directie en personeel.

Voorbeelden van onderwerpen waarover wordt gesproken binnen de MR zijn:

-       Inzet van personeel

-       Onderwijsplannen (zoals het schoolplan) en vernieuwingen

-       Vakantierooster

-       Financieel beleid

-       Schoolgids

-       Veiligheid in en om de school

-       Ontwikkelingen binnen en buiten de school

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit de volgende 3 personeelsleden en 3 ouders:

Personeelsgeleding:

Alwina Haveman

Leerkracht van groep 5 t/m 8 en intern begeleider

Johan Rijke, secretaris

Leerkracht van groep 7/8

Sandra van Barneveld

Leerkracht van groep 2         

 

Oudergeleding

Ramona Smit, voorzitter        

Hallo, ik ben Ramona Smit, getrouwd met Rik. Abel (groep 5),  Lot (groep3) en Hannah (3 jaar) zijn onze 3 eigen kinderen en daarnaast mogen wij zorgen voor 4 prachtige, unieke en grappige jongeren. Deze jongeren wonen bij ons in ons gezinshuis.  Daarnaast werken Rik en ik op zaterdag op de zorgboerderij hier in Vriezenveen. Naast het runnen van een druk gezin en alle taken die daarbij horen, vind ik het heerlijk om te lezen, te genieten van de natuur, samen er op uit te gaan en wandelingen te maken met onze hond.
Als lid van de MR wil ik graag op een kritische maar positieve manier, meedenken over het wel en wee op de Weemewereld. Belangrijk om samen stil te staan bij de dingen die goed gaan en deze uit te bouwen, maar ook kritisch te kijken waar eventuele verbeterpunten liggen. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren aan het plezier van de schoolgang van mijn eigen kinderen, maar natuurlijk ook van jullie kinderen.   

Marjon Haselhorst

Hallo, ik ben Marjon Haselhorst, getrouwd met Danny en samen zijn wij trotse ouders van 4 boys.

Sepp (gr 3) Levi (gr 1) en Duuk & Quinn (2jr)

Ik geniet van het nooit saaie gezinsleven, hier put ik veel energie uit, maar ook hardlopen, schaatsen, zwemmen, etc.  dragen hieraan bij.

Daarnaast ben ik 2 dagen als leerkracht werkzaam op een openbare basisschool in Almelo.

Als moeder én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Weemewereld. Als lid van de oudergeleding zie ik het als  mijn rol de belangen van ouders in te brengen en te bewaken. Onze school is een fijne en leerzame plek voor de kinderen. Hier wordt hard voor gewerkt en daar wil ik een steentje aan bijdragen.

 

Marjo Tiethof 

Hallo, ik ben Marjo Tiethof, getrouwd met Yuri en samen zijn we de ouders van Ilse (groep 5), Elke (groep 4) en Lise (2 jaar). Mijn hobby’s zijn korfballen (zowel als begeleider van jeugdteams als het zelf beoefenen van de sport), lezen en leuke dingen doen samen met ons gezin. Als lid van de MR wil ik graag een actieve en positieve bijdrage leveren aan het beleid van de school, want uiteindelijk reikt die bijdrage tot in de klaslokalen en bereikt daarmee niet alleen mijn eigen kinderen maar alle kinderen die les krijgen op De Weemewereld. Er gaat bij De Weemewereld veel goed, maar er zijn altijd zaken die nog beter kunnen.

Hoe kom ik in contact met de MR?

Als je vragen, opmerkingen, informatie of praktische tips hebt, neem dan contact met ons op. Je kan altijd één van ons aanspreken op het schoolplein, of stuur ons een e-mail via het e-mailadres: mr@weemewereld.nl.

 

  

title=

Ramona Smit

Oudergeleding

Voorzitter

Moeder van:
Abel (gr 5), Lot (gr 3)

title=

Marjon Haselhorst

Oudergeleding

Moeder van:

Sepp (gr 3), Levi (gr 1)

title=

Marjo Tiethof

Oudergeleding

Moeder van:
Ilse (gr 5), Elke (gr 4)

title=

Alwina Haveman

Teamgeleding

title=

Sandra van Barneveld

Teamgeleding

title=

Johan Rijke

Teamgeleding

Deel deze pagina: