Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Medezeggenschapsraad

De belangen van het personeel en de ouders van de Weemewereld worden behartigd in de Medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschapsraad

De belangen van het personeel en de ouders van de Weemewereld worden behartigd in de Medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschapsraad van de Weemewereld zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (personeelsgeleding).
De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Daarnaast heeft de voorzitter van de MR om de twee weken overleg met de directie over zaken die spelen op school.

Wat doet de MR?

De MR geeft in bepaalde gevallen adviezen en heeft in andere gevallen instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR kan ook op eigen initiatief haar standpunten aan de schooldirectie kenbaar maken. Binnen de Weemewereld fungeert de MR ook als klankbord en geeft de MR constructief haar mening en visie op zaken die rondom school spelen. De MR houdt zich NIET bezig met het ‘runnen’ van de school. Dat is de verantwoordelijkheid van directie en personeel.

Voorbeelden van onderwerpen waarover wordt gesproken binnen de MR zijn:

-       Inzet van personeel

-       Onderwijsplannen (zoals het schoolplan) en vernieuwingen

-       Vakantierooster

-       Financieel beleid

-       Schoolgids

-       Veiligheid in en om de school

-       Ontwikkelingen binnen en buiten de school

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit de volgende 3 personeelsleden en 3 ouders:

Personeelsgeleding:

Kim Mannessen

Leerkracht van groep 3/4 en Daltoncoördinator      

Johan Rijke

Leerkracht van groep 7/8

Sandra Rotteveel, secretaris

Leerkracht van groep 2 en intern begeleider            

 

Oudergeleding

Jessica Mollink, voorzitter    

Mijn naam is Jessica Mollink, getrouwd met Gert en moeder van Rosan (groep 4) en Femke (groep 1). Ik werk met veel plezier 3 dagen per week bij een architect op de financiële administratie. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan lezen, wandelen, yoga en leuke dingen doen met Gert en de meiden.
Sinds eind 2016 ben ik voorzitter van de MR van OBS Weemewereld. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn dochters. Door zitting te nemen in de MR kan ik (kritisch) meedenken over actuele ontwikkelingen die mede het beleid van onze school bepalen.
Mocht je vragen hebben, of iets onder de aandacht van de MR willen brengen, dan kun je altijd even contact met mij of een van de andere MR-leden opnemen.

Ramona Smit 

Hallo, ik ben Ramona Smit, getrouwd met Rik. Abel (groep 3),  Lot (groep1) en Hannah (1,5 jaar) zijn onze 3 eigen kinderen en daarnaast mogen wij zorgen voor 3 prachtige, unieke en grappige jongeren van 14, 15 en 16 jaar oud. Deze jongeren wonen bij ons in ons gezinshuis.  Daarnaast werken Rik en ik op zaterdag op de zorgboerderij hier in Vriezenveen. Naast het runnen van een druk gezin en alle taken die daarbij horen, vind ik het heerlijk om te lezen, te genieten van de natuur, samen er op uit te gaan en wandelingen te maken met onze hond.
Als lid van de MR wil ik graag op een kritische maar positieve manier, meedenken over het wel en wee op de Weemewereld. Belangrijk om samen stil te staan bij de dingen die goed gaan en deze uit te bouwen, maar ook kritisch te kijken waar eventuele verbeterpunten liggen. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren aan het plezier van de schoolgang van mijn eigen kinderen, maar natuurlijk ook van jullie kinderen.   

Marjo Tiethof 

Hallo, ik ben Marjo Tiethof, getrouwd met Yuri en samen zijn we de ouders van Ilse (groep 4), Elke (groep 2) en Lise (0 jaar). Mijn hobby’s zijn korfballen (zowel als begeleider van jeugdteams als het zelf beoefenen van de sport), lezen en leuke dingen doen samen met ons gezin. Als lid van de MR wil ik graag een actieve en positieve bijdrage leveren aan het beleid van de school, want uiteindelijk reikt die bijdrage tot in de klaslokalen en bereikt daarmee niet alleen mijn eigen kinderen maar alle kinderen die les krijgen op De Weemewereld. Er gaat bij De Weemewereld veel goed, maar er zijn altijd zaken die nog beter kunnen.

Hoe kom ik in contact met de MR?

Als je vragen, opmerkingen, informatie of praktische tips hebt, neem dan contact met ons op. Je kan altijd één van ons aanspreken op het schoolplein, of stuur ons een e-mail via het e-mailadres: mr@weemewereld.nl

  

title=

Jessica Mollink

Oudergeleding

Voorzitter

Moeder van:
 Rosan (gr 4 ), Femke (gr 1)

title=

Marjo Tiethof

Oudergeleding

Moeder van:
Ilse (gr 4), Elke (gr 2)

title=

Ramona Smit

Oudergeleding

Moeder van:
Abel (gr 3), Lot (gr 1)

Meer lezen over Kim Mannessen

Kim Mannessen

Teamgeleding

Meer lezen over Sandra Rotteveel

Sandra Rotteveel

Teamgeleding

Meer lezen over Johan Rijke

Johan Rijke

Teamgeleding

Deel deze pagina: