Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Verlof aanvragen

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van verlof voor uw kind(eren)

 

Beleid in het kader van extra vakantie of verlof

 

Extra vrije dagen buiten de schoolvakanties om kunnen maar in enkele gevallen worden gegeven. De voorwaarden worden geregeld in de leerplichtwet.

De uitzonderingen zijn de volgende:
1. Vakantieverlof: Extra vrije dagen voor vakanties:
Alleen wanneer u door het beroep van één van beide ouders/verzorgers niet binnen de schoolvakanties samen met uw kinderen voor tenminste 14 dagen op vakantie kunt, mag de directeur van de school u voor maximaal 10 dagen per jaar extra verlof geven.
 Het mag niet gaan om het oplossen van roosterproblemen op het werk
 U moet een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat u geen vakantie met uw gezin in één van de schoolvakanties kunt genieten
 Het verzoek moet 8 weken van te voren schriftelijk zijn ingediend, samen met de werkgeversverklaring.
 Extra verlof voor een dag langer vakantie of eerder vertrekken voor de vakantie , is nooit toegestaan. Ook niet wanneer de geboekte reis een extra dag bevat, of wanneer vliegtickets daardoor voordeliger zijn.
 Het verlof mag nooit in de eerste twee weken van een schooljaar vallen.
2. Bijzonder verlof: Extra verlof in specifieke gevallen

Er zijn omstandigheden waarin ook verlof kan worden toegekend met een maximum van 10 dagen
a. Religieuze verplichtingen : 1 dag
 Carnaval hoort hier niet bij
b. Bijzondere omstandigheden:
 Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
• Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
• Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
• Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum
  Bij het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
c. Zwaarwegende omstandigheden die niet in bovenstaand overzicht staan.

 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 Familiebezoek in het buitenland;
 goedkope tickets in het laagseizoen;
 omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 vakantiespreiding;
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 kroonjaren;
 sabbatical;
 wereldreis/verre reis.

 

Ongeoorloofd verzuim en de leerplichtambtenaar
Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan en een leerling is toch afwezig, dan schrijft de wet voor dat de schoolleiding dit aan de leerplichtambtenaar moét melden. Stel een leerling is er niet en de leerling overkomt iets en er is geen geldige reden voor afwezigheid, dan is de school verantwoordelijk en aansprakelijk. Daarom wordt altijd melding gemaakt van ongeoorloofd verzuim.
 De leerplichtambtenaar besluit of er een proces-verbaal wordt opgemaakt of niet.
Ik hoop dat dit overzicht, voor zover u nog niet helemaal op de hoogte was de nodige duidelijkheid geeft.

 

Deel deze pagina: