Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

HVO/GVO

Keuzelessen voor persoonlijke vorming

Op openbare scholen krijgen de kinderen de gelegenheid om humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs te volgen. Op basisschool Weemewereld kan dat vanaf groep 3. Speciale vakleerkrachten verzorgen deze lessen en bepalen de inhoud. Per schooljaar kunt u kiezen of u uw kind deze lessen wilt laten volgen. De lessen duren 40 minuten per week. 

Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)

In het HVO worden jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. In de HVO-les onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en ideeën, leren ze zelf keuzes maken en verantwoorden, worden ze aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling/student ervaren wat waardevol is aan het bestaan.

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij hvo-lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. Een voorbeeld van een moreel dilemma waarmee leerlingen te maken kunnen krijgen is het volgende:
“De pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, klik je of lieg je tegen de meester?”

Er zijn veel meer thema's die in de loop van het HVO-jaar de revue passeren. Thema's als anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloers, arm en rijk, feest en verdriet komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn.

Meer info? Kijk op de website van Stichting HVO

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Het GVO sluit aan bij het karakter van de openbare school en is zeker niet bedoeld als een manier om kinderen 'gelovig' te maken. Het is ook méér dan het vertellen van bijbelverhalen. Er wordt ruime aandacht besteed aan wat er bij de kinderen zelf leeft en hoe ze de dingen in het leven ervaren en het emotioneel beleven.

Door radio en TV komt er veel van het wereldgebeuren op hen af. Onderwerpen als: angst, hoop, anders-zijn, vrede, er-niet-bij-horen, hoe gaan we met elkaar om en andere actuele onderwerpen worden met elkaar besproken.

Regelmatig worden er bijbelverhalen verteld, omdat enige kennis van de bijbel voor kinderen belangrijk is. Niet alleen voor hun algemene ontwikkeling, maar ook omdat de hele westerse cultuur nu eenmaal door de eeuwen heen met de bijbel verweven is geweest.

 

 

Deel deze pagina: