Plaatje bij het artikel van OBS Weemewereld

Onze school in het nieuws

Aan alle ouders, Begrijpelijkerwijs zijn er, naar aanleiding van de berichtgeving in de media over plannen het aantal kleine scholen te beperken, vragen bij u gerezen over het voortbestaan van onze school.

Sommige van de Roosscholen liggen nu al onder de zogenaamde opheffingsnorm. Onze Weemewereld zit al jaren onder die norm, maar omdat we voldoende leerlingen binnen Roos hebben en het gemiddeld aantal kinderen per Roos-school ook boven de norm zit, blijven we gewoon bestaan.  Het kan wel  zijn dat er meer tussen de scholen moet worden samengewerkt om de gemiddelde schoolgrootte ook voor de toekomst veilig te stellen. Dat is overal in het land het geval als de aangekondigde schaalvergroting doorgang vindt. Ook hier in Twenterand. In onze regio ( Oost Nederland) is het aantal leerlingen aan het dalen doordat er minder kinderen worden geboren. Daardoor zullen de gezamenlijke scholen van ROOS in de toekomst  ook wat minder kinderen tellen.  Stel : dat gaat over 60 – 80 kinderen , dan betekent dat bij een gemiddelde groepsgrootte van 20 leerlingen in totaal om 3 of 4 lesgroepen op stichtingsniveau.

Niet veel zaken zijn zeker op dit moment. Zoals u ook heeft kunnen lezen wordt over het  onderwerp ‘kleine scholen nog  volop gediscussieerd.  

Wat in ieder geval wel zeker is: de Weemewereld groeit en blijft gewoon open. De Blokstoeke in Westerhaar blijft ook gewoon bestaan. U behoeft zich daar geen zorgen over te maken. Wanneer er meer duidelijkheid is over de maatregelen die al dan niet worden genomen in Den Haag, hoort u meer, maar nogmaals: we blijven gewoon open!

 

Riemer Kramer

Directeur

Deel deze pagina: