Dalton onderwijs

Wij geven les volgens de 5 kernwaarden van Daltononderwijs:

samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.

 

Bij al deze Daltonkernwaarden zit er een opbouw door de hele schoolloopbaan heen. De ontwikkeling hiervan verloopt heel geleidelijk. Alles begint spelenderwijs in de groepen 1 en 2. Vervolgens wordt er toegewerkt naar een steeds grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de midden- en bovenbouwgroepen.

Onze kinderen leren bewuste keuzes te maken. De ruimte voor het maken van keuzes is gekaderd,  door (samen met het kind) te bepalen hoeveel instructie nodig is, door eisen te stellen aan de te verwerken leerstof, een tijdslimiet te geven en werk- en schoolafspraken toe te passen. Dit vergroot de effectiviteit van de ontwikkeling van het kind.

Er vinden (leer-)gesprekken plaats, waarbij de leerkracht met het kind in gesprek gaat over zijn/haar leerproces. De leerkracht stelt zich coachend op, door de juiste vragen aan het kind te stellen en het totale leerproces te bewaken. Zo leren de kinderen te reflecteren op hun eigen gedrag en werk. Het kind wordt mede-eigenaar van zijn eigen leerproces.

De Daltonkernwaarden ziet u ook terug in onze eigentijdse manier van lesgeven. Er wordt gebruik gemaakt van Snappet (digitale lessen), maar er wordt ook nog gewerkt uit lesboeken. Uit deze mogelijkheden worden bewuste keuzes gemaakt. Naast klassikale en zelfstandige lessen, worden er ook buitenlessen en onderwijskundige leerspellen aangeboden.

Kinderen die Daltononderwijs hebben genoten plukken hier op het voortgezet Onderwijs de vruchten van: zij hebben leren plannen, zijn taakgericht en hebben een grote mate van zelfstandigheid. Na 8 jaar Weemewereld laten wij ze dan ook , vol vertrouwen in hun eigen handelen, uitvliegen.