Digitaal werken

Op Basisschool Weemewereld krijgt elke leerling in groep 4 een tablet om daar opdrachten voor rekenen, taal en spelling op te maken. De pc van de leerkracht is verbonden met de tablets, zodat zij de resultaten kan bekijken en hier op in kan spelen. Ook maakt Basisschool Weemewereld gebruik van diverse computerprogramma’s die aansluiten op onze schoolmethodes. En kunnen de leerlingen op de vele chromebooks aan de slag met oefenstof.

In alle groepen hangt een digitaal schoolbord. De mogelijkheden hiervan breiden zich in snel tempo uit, steeds meer methodes bieden materialen aan voor het digibord.