MR

Als medezeggenschapsraad – bestaande uit leerkrachten en ouders – willen wij mede vormgeven aan het beleid op de Weemewereld en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Dit doen we door:

 • De (beleids)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van advies-, instemmings- en informatierecht.
 • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Basisschool Weemewereld beïnvloeden.
 • Een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de MR. Centraal staat daarbij hoe we vanuit de Weemewereld kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Als uitgangspunten hanteren we dat:

 • we als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen de Weemewereld willen invullen.
 • we niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur / de directie willen beoordelen, maar daarnaast ook – indien nodig – zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies.
 • we nauw contact met ouders en leerkrachten willen en openstaan voor vragen opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten.
 • we, als vertegenwoordiger van leerkrachten en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school, door het bestuur en de schoolleiding wordt gevoerd.
 •  voor individuele zaken ouders of leerkrachten rechtstreeks met het bestuur of de schoolleiding contact moeten opnemen. De MR zal doorverwijzen naar de juiste contactpersoon.
 • de vergaderingen openbaar zijn, tenzij onderwerpen door de voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld.
 • de notulen ter inzage staan op de website.
 • de agenda van de vergaderingen wordt vermeld op de website van de school ter kennisgeving aan alle ouders.

Oudergeleding

Ramona Smit, voorzitter
Hallo, ik ben Ramona Smit, getrouwd met Rik. Abel (groep 5), Lot (groep3) en Hannah (3 jaar) zijn onze 3 eigen kinderen en daarnaast mogen wij zorgen voor 4 prachtige, unieke en grappige jongeren. Deze jongeren wonen bij ons in het gezinshuis. Naast het runnen van een druk gezin en alle taken die daarbij horen, vind ik het heerlijk om te lezen, te genieten van de natuur, samen er op uit te gaan en wandelingen te maken met onze hond. Als lid van de MR wil ik graag op een kritische maar positieve manier, meedenken over het wel en wee op de Weemewereld. Belangrijk om samen stil te staan bij de dingen die goed gaan en deze uit te bouwen, maar ook kritisch te kijken waar eventuele verbeterpunten liggen. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren aan het plezier van de schoolgang van mijn eigen kinderen, maar natuurlijk ook van alle andere kinderen.

Marjon Haselhorst
Hallo, ik ben Marjon Haselhorst, getrouwd met Danny en samen zijn wij trotse ouders van 4 boys. Sepp (gr 3) Levi (gr 1) en Duuk & Quinn (2jr). Ik geniet van het nooit saaie gezinsleven, hier put ik veel energie uit, maar ook hardlopen, schaatsen, zwemmen, etc. dragen hieraan bij. Daarnaast ben ik 2 dagen als leerkracht werkzaam op een openbare basisschool in Almelo.
Als moeder én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Weemewereld. Als lid van de oudergeleding zie ik het als mijn rol de belangen van ouders in te brengen en te bewaken. Onze school is een fijne en leerzame plek voor de kinderen. Hier wordt hard voor gewerkt en daar wil ik een steentje aan bijdragen.

Marjo Tiethof
Hallo, ik ben Marjo Tiethof, getrouwd met Yuri en samen zijn we de ouders van Ilse (groep 5), Elke (groep 4) en Lise (2 jaar). Mijn hobby’s zijn korfballen (zowel als begeleider van jeugdteams als het zelf beoefenen van de sport), lezen en leuke dingen doen samen met ons gezin. Als lid van de MR wil ik graag een actieve en positieve bijdrage leveren aan het beleid van de school, want uiteindelijk reikt die bijdrage tot in de klaslokalen en bereikt daarmee niet alleen mijn eigen kinderen maar alle kinderen die les krijgen op De Weemewereld. Er gaat bij De Weemewereld veel goed, maar er zijn altijd zaken die nog beter kunnen.

Hoe kom ik in contact met de MR?
Als je vragen, opmerkingen, informatie of praktische tips hebt, neem dan contact met ons op. Je kan altijd één van ons aanspreken op het schoolplein, of stuur ons een e-mail via het e-mailadres: mr@weemewereld.nl.