Voel je je veilig, gezien, gehoord en gesteund

 • Elke ochtend word je persoonlijk door de leerkracht begroet
 • De dagindeling en de lessen zijn voorspelbaar met een duidelijke structuur
 • We zijn open en eerlijk tegen kinderen en ouders
 • We bespreken verwachtingen en doelen met kind en ouders

Ben je mede-eigenaar van je ontwikkeling

 • Je leert te reflecteren op de gemaakte keuzes d.m.v. leerling-gesprekken
 • Je leert je werk te plannen
 • Je leert de goede keuzes te maken

Gebruik je je nieuwsgierigheid en ben je gemotiveerd

 • Je mag op je een eigen manier thema’s uitdiepen bij wereldoriëntatie
 • Je leert onder andere door middel van spel en coöperatieve werkvormen

Leer je wie je bent

 • Door initiatieven te nemen en keuzes te maken leer je hoe je het beste leert
 • Tijdens levensbeschouwelijke lessen en het bespreken van sociale vaardigheden ontdek je hoe je in de wereld staat