Onze kwaliteit

We bieden onze kinderen een veilige omgeving om tot groei te komen. Deze groei volgen we op het gebied van leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij de kleuters volgen we de ontwikkeling met de doelen van SLO (Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Vanaf groep 3 nemen we de toetsen van Cito LVS af voor de vakgebieden Lezen (technisch en begrijpend lezen), Rekenen en Wiskunde en Spelling.

In groep 8 wordt de IEP Eindtoets van Bureau ICE afgenomen.

Met Zien volgen we de kinderen op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen van groep 5 t/m 8 vullen Zien ook zelf in, zodat de leerkrachten inzicht krijgen in hun welbevinden en betrokkenheid.