School en de buurt

Basisschool Weemewereld (voorheen Westerweilandschool) is in 2011 gestart in een mooi, licht, vrolijk gebouw in de wijk Weemelanden met 3 groepen. Sindsdien is de school gegroeid tot 6 groepen. Basisschool Weemewereld heeft nu ongeveer 120 leerlingen. De leerlingen komen verspreid uit het hele dorp. Er zijn 10 personeelsleden, aangevuld met een vrijwilliger die vele randwerkzaamheden vervult.

We maken deel uit van een Brede School. In het moderne gebouw aan de Koningshof is naast twee basisscholen, Weemewereld en De Shalom, kinderopvang de Cirkel gevestigd. Deze biedt peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan. We werken nauw samen met de Cirkel. Als kinderen de overstap maken vanuit de peuterspeelzaal, vindt er een overdrachtsgesprek plaats. Maar ook tussen de pedagogische medewerkers van de buitenschoolse opvang en de leerkrachten is er regelmatig contact.

Het plein van de school heeft een natuurlijk karakter voorzien van groenstroken en heeft verschillende leuke spelmogelijkheden. Heel fijn is ook dat de school gebruik kan maken van het aanliggende sportveld, waar bijvoorbeeld gevoetbald kan worden.

Weemewereld kenmerkt zich door laagdrempeligheid, het informele karakter en de goede sfeer. Leerkrachten, kinderen en ouders kennen elkaar. Tijdens allerlei festiviteiten wordt er groepsdoorbrekend samen aan activiteiten deelgenomen.