Werken in de groep

Het kind is mede-eigenaar. Vanuit het Dalton-principe geven wij leerlingen zelf (gepaste) verantwoordelijkheid; daardoor worden ze eigenaar van hun ontwikkeling. Zo kunnen ze hun eigen werk plannen op de weektaak en op een zelfstandige, verantwoorde manier de aangeboden stof verwerken. De leerkracht zal, als coach, de leerling hierin begeleiden. Hierdoor leren wij de kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk- en leerproces. Op deze manier worden ze goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Tijdens verschillende onderdelen mogen kinderen samenwerken of elkaar om hulp vragen.

Gedifferentieerde instructie

Op de weektaak staat het lesdoel van elke les, met een voorbeeld. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren (lesdoel). Leerlingen, die dit lesdoel al beheersen mogen direct aan de slag gaan. Hierin ontwikkelt de leerling eigen verantwoordelijkheid, met de leerkracht als coach.

De leerkracht geeft de rest van de groep instructie. Daarna gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp van de leerkracht.

Aan het eind van de les kijkt de leerkracht met de kinderen terug op wat de kinderen hebben geleerd en wat een volgende keer beter kan. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind elke dag de juiste, nieuwe dingen leert. Daarmee halen wij het maximale uit alle kinderen, het beste voor ieder kind.

Zelfstandig werken

Kinderen moeten van jongs af aan zelf leren taken uit te voeren en problemen op te lossen zonder directe hulp. Daarnaast is het belangrijk dat ze leren taken in te delen binnen de gestelde tijd. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, daarom is de leerkracht de coach en zal de leerlingen hierin voortdurend begeleiden.